Un dar de la Domnul!

2013-10-18 13:58:45

Săptămâna trecută în familia Balica Luci si Ligia s-a născut Patric Timotei.

Ne bucurăm alături de familie și dorim binecuvântările Tatălui ceresc atât peste micuțul Timotei cât și peste cei doi parinți!

Domnul a vorbit lui Moise și a zis:  "Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: "Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: "Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să Se îndure de tine! Domnul să-Și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea! Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu îi voi binecuvanta." - Numeri 6: 22-27