Studiu Biblic 2014 - Lunile Ianuarie-Aprilie

2014-01-10 15:03:40

Ianuarie 2014

Lecţia I            Saptămna  31 dec - 5 ian.         Coloseni 1:1-1

Pavel, catre sfintii  si credincioşli in Hristos din Colose.
Hristos este soluţia desăvârşită pentru Dumnezeu si om.

 

Lecţia 2           Săptămana 6 - 12 ian.  Coloseni 1:3-12

Credinţa, nadejdea si dragostea colosenilor, motiv de mulţundre si speranţă pentru Pavel.
Cei strămutaţi in impărăţia lui Dumnezeu trebuie să continue procesul cunoaşterii lui Dumnezeu pentru a se putea purta intr-un chip vrednic de EL

 

Lecţia 3           Săptămâna 13 - 19 ian.            Coloseni 1:13-23

Hristos - soluţia desăvârşită pentru Dumnezeu Tatăl.
Prin ceea ce este şi face Hristos, Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea intunericului şi ne-a stramutat impărăţia Fiului, Impărăţie in care trebuie sa rămânem prin credinţă.
 

Lecţia 4           Saptamana 20 - 26 ian.             Coloseni 1:24-2:3

Hristos raţiunea slujirii si luptei lui Pavel.
Suferinţa şi lucrarea lui Pavel au ca unic obiectiv inrădăcinarea Bisericii lui Hristos Isus, al Cărui chip modelat in  noi este nădejdea slavei.
 

 

Februarie 1014

Lecţia 5           Săptamana 27 ian - 2 feb.       Colloseni 2: 4-9

Pericolul instrainării de Hristos.
Necunoaşterea comorilor de inţelepciune care se află in Hristos ne face vulnerabili in faţa vorbirilor amăgitoare ale lurnii.

 

Lecţia 6           Saptamana 3 - 9 feb.               Coloseni 2:9-15

Hristos - soluţia desăivarşită pentru om
Prin credinţa in puterea lui Dumnezeu, ne facem părtaşi morţii şi Invierii lui Hristos Isus, care dovedesc supremaţia Sa in ceruri şi pe pământ şi care ne oferă iertarea si puterea de a ne dezbrăca de trupul poftelor firii noastre pământeşti.

 

Lecţia 7          Săptămana 10 - 16 feb                        Coloseni 2:16-23

Hristos - realitatea, nu umbra lucrurilor viitoare.
Deoarece Hristos Insuşi reprezintă realitatea lucrurilor viitoare, alipirea noastră stransa de El ne va feri de intoarcerea la invăţăturile incepătoare, care au prefigurat venirea Lui şi care nu ne-ar fi de nici un folos.

 

Lecţia 8           Saptămâna 17 - 23 feb.                         Coloseni 3:1-11

Dezbrăcarea de omul vechi prin Hristos.
Invierea noastră hnpreună eu Firistos trebuie să se dovedească in dezbrăcarea de omul vechi cu faptele lui.

 

Martie 2014

Lecţia 9          Săptamana 24 feb. - 2 mar.     Coloseni 3:12-17

Imbracarea cu omul nou, adica cu Hristos.
invierea noastră Împreună cu Hristos trebuie să se dovedească in imbrăcarea cu ornul nou Imbrăcare manifestată in toate relatiile noastre.

 

Lecţia 10         Saptamana 3 - 9 mar.               Coloseni 3:18-21

Omul nou in relatiile de fimilie.
Innoirea noastră prin Hristos trebuie să se vada  mai Intăi in farnilie.

 

Lecţia 11         Săptămâna 10 - 16 mar.          Coloseni 3:22-4:1

Omul nou in relatiile de serviciu.
Trăind cu Hristos şi pentru El, vom avea puterea verticalităţii 1n relaţille de serviciu.

 

Lecţia 12         Săptămana 17 - 23 mar.          Coloseni 4:2-18

Omul nou implicat in sluijirea Bisericii.
Inţelegenea dimensiunii corporative a ,omului nou" ne va aduce pe altarul zidirii trupului Lui Hristos.

 

Lecţia 13        Saptamana 24 - 30 mar.         Coloseni 1:1-4:18

Bataliile Bisericii in lumina cartii Coloseni.
Cunoaşterea şi credinta in Hristos ne fac partaşi la puterea invierii Lui, dovedita prin imbracarea cu omul nou.

 
 

Aprilie 2014

Lecţia 14        Săptămana 31 mar.- 6 apr.      Ieremia 1:1-19

Harul înstiinţarii de dinaintea pedepsei.
Deoarece Dumnezeu nu doreşte moartea păcătosului, revărsarea mâniei Lui este intotdeauna precedată de inştiinţarea celui vinovat, inştlinţare adusă prin trimisul Domnului.

 

Lecţia 15         Saptămana 7 - 13 apr.                         Ieremia 2:1-3:5

Blestemul puţurilor crăpate.
In faţa căleării sistematice de Lege, a falsei pretenţii de nevinovăţie şi a idolatriei fătise, oare mai este posibilă iertarea?

 

Lecţia 16         Săptămâna 14 - 20 apr.           Ieremia 3:6-5:1

Blestemul fatarniciei.
In faţa jumătăţilor de măsură in pocăinţă, judecata lui Dumnezeu este cu atât mai justificată, cu cât  inima Lui a fost şi continuă să fie gata să ierte.

 

Lecţia 17        Săptamâna 21 - 27 apr.            Ieremia 7:1-34

Blestemul ritualurilor religioase goale.
Atunci când ritualui religios devine plapumă pentru nelegiuirea inchinătorilor, Templul se transformă intr-o peşteră de tâlhari, iar păcatele nerezolvate atrag mania si pedeapsa lui Dumnezeu